| , آثار, کتاب‌ها

بداية التعلیم – جلد سوم

شناسه

مشخصات محتوای کتاب
 الف – روی جلد ذکر شده  : چاپ اول، تالیف دوازدهم

ب- در صفحات اول کتاب از شکل نقاشی شده اشیاء و حیوانات برای آموزش استفاده شده است

پ- قیمت کتاب سی شاهی و ضمنأ ذکر شده هر کس ده جلد بخرد یازده جلد داده می شود و هر کس صد جلد بخرد صد و بیست جلد داده می شود

 

مشخصات ظاهری کتاب
الف- صاحب کتاب: روی جلد کتاب مهر زده شده ولی نام خوانا نیست
ب- جلد کتاب دست ساز است
پ- این کتاب دارای ۶۱ صفحه است

Comments are closed.