مجموعه آثار میرزا حسن رشدیه تبریزی

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
  این کتاب شامل ۱۴ اثر (۱۲ کتاب درسی، نشریه مکتب و نظامنامه مدرسه رشدیه) است

بسیاری از این کتاب ها اولین متون درسی مدارس نوین ایران در دوره جدید بوده اند و در طول سال های متمادی در مدارس رشدیه و نیز سایر مدارس دیگر تدریس شده اند

نسخه پی دی اف درج شده در بخش دانلود ذیل این صفحه فقط شامل ۲۴ صفحه اول است. در اولین فرصت ممکن پس از همآهنگی با ناشر متن کامل درج خواهد شد

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی است
ب- تعداد ۷۲۸ صفحه دارد و کامل است

پ- ناشر کتاب موسسه فرهنگی طه می باشد

ت- در پشت جلد کتاب چهار تصویر از رشدیه در سنین مختلف از جوانی تا کهولت چاپ شده است

 

Comments are closed.