همراهان رشدیه

این پویش در ابتدا کار خود را با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به زندگی نامه و فعالیت های میرزا حسن رشدیه آغاز کرده است و در هدف کوتاه مدت خود به دنبال جمع آوری و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به زندگانی رشدیه است. در چشم انداز بلند مدت به دنبال ایجاد بنیادی است پویا که در آن پژوهشگران و دغدغه مندان تفکر رشدیه بتوانند با هم تبادل نظر کنند و مجموعه ای مدون و علمی از فعالیت های مربوط به آموزش نوین در ایران را گردآوری کنند.

فعالیت های متناظر این گروه مجموعه کارهای زیر را در بر خواهد گرفت:

  • انتشار کتاب های مربوط به اسناد دست اول و پژوهش های مرتبط
  • تشکیل موزه فیزیکی رشدیه در تبریز
  • معرفی و به اشتراک گذاشتن تحقیقات و کارهای پژوهشی مرتبط با میرزا حسن رشدیه ( کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها )
  • اهدای جایزه رشدیه به نوآوری های آموزشی در راستای آموزش برابر و همگانی برای کودکان و نوجوانان ایران

Comments are closed.