| , آثار, کتاب‌ها

وطن دیلی

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
 این کتاب
مخصوص تدریس در مدارس ابتدایی تدوين شده است

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی دست ساز است
ب- تعداد ۱۱۰ صفحه دارد و کامل است

پ- محل چاپ : چاپخانه مدرسه نظامیه تبریز

 

Comments are closed.